Dla pracodawcy

Sprawdź, jak zmieni się funkcjonowanie Twojej firmy gdy skorzystasz z leasingu pracowników!

 
 • Gwarantujemy dostęp do bazy doświadczonych i sprawdzonych pracowników.
 • Umożliwiamy zwiększenie liczebności personelu.
 • Przeprowadzamy badania lekarskie, wstępne szkolenia BHP itp..
 • Gwarantujemy całodobowy kontakt z koordynatorem projektu.
 

WYBIERAMY NAJLEPSZYCH

Proces rekrutacyjny:

 • Analiza potrzeb Klienta Na podstawie wywiadu z Pracodawcą, określamy oczekiwania i założenia związane z procesem rekrutacyjnym.
 • Profil kandydata Wspólnie z Klientem opracowujemy profil idealnego kandydata dla każdego stanowiska, na które poszukiwany jest pracownik.
 • Wstępna selekcja W ramach tego etapu, kandydaci na dane stanowisko poddawani są analizie oraz selekcji na podstawie dokumentów aplikacyjnych.
 • Rozmowa telefoniczna Nasi konsultanci przeprowadzają wywiad telefoniczny z kandydatami, w celu weryfikacji i uzupełnienia informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych. W wyniku tego etapu następuje kolejna selekcja oraz zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Jeżeli

Potrzebujesz w pełni dyspozycyjnych, doświadczonych i zmotywowanych do pracy specjalistów; Chcesz uzupełnić braki pracownicze, związane z deficytem odpowiednich kandydatów z Polski; Poszukujesz mobilnych pracowników, którzy są gotowi do podjęcia zatrudnienia bez względu na miejsce pracy.

 • Rozmowa kwalifikacyjna Podczas spotkania mamy możliwość wstępnego poznania osobowości kandydatów oraz oceny ich kompetencji interpersonalnych. Na podstawie otrzymanych wcześniej dokumentów (świadectwa pracy, certyfikaty odbytych kursów i szkoleń), weryfikujemy wykształcenie oraz doświadczenie potencjalnego pracownika. Na tym etapie rekruterzy często korzystają z testów kompetencyjnych oraz assessment center.
 • Przedstawienie pracodawcy wyselekcjonowanych kandydatów Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych, umożliwiamy Klientowi zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją i spotkanie z wybranymi aplikantami. W zależności od oczekiwań pracodawcy, przeprowadzamy dodatkowe testy kompetencyjne. Celem tego etapu jest wyłonienie osób, które najlepiej spełniają oczekiwania Klienta.
 • Zatrudnienie Ostatnim etapem jest przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich, wstępnego szkolenia BHP oraz skompletowania dokumentacji kadrowej, umożliwiającej rozpoczęcie pracy.

.

Zatrudnienie zewnętrzne

Celem zatrudnienia zewnętrznego jest zapewnienie, w określonym czasie, pracowników odpowiadających profilowi kandydata, przedstawionym przez Klienta. Usługa ta wiąże się z outsourcingiem obowiązków kadrowo-płacowych, wynikających z Kodeksu Pracy. Agencja przejmuje zobowiązania pracodawcy, związane m.in. z organizacją procesów rekrutacyjnych, prowadzeniem administracji wynagrodzeń, kontrolą poziomu absencji oraz bieżącym uzupełnianiem personelu.

Wspieramy naszych Klientów poprzez następujące działania:
 • tworzymy profil idealnego kandydata na dane stanowisko;
 • przeprowadzamy wieloetapowy proces rekrutacji, umożliwiający wyselekcjonowanie odpowiednich pracowników (na tym etapie często korzystamy z testów kompetencyjnych);
 • organizujemy badania lekarskie, uwzględniając czynniki szkodliwe, jakie mogą wystąpić na danym stanowisku pracy;
 • przeprowadzamy szkolenia BHP w zakresie ogólnym;
 • zapewniamy pełną obsługę kadrowo-płacową pracowników, terminową wypłatę wynagrodzeń, wydawanie zaświadczeń, zawieranie i przedłużanie umów;
 • utrzymujemy stały kontakt z użyczonymi pracownikami, kontrolujemy ich pracę oraz poziom absencji;
 • każdej obsługiwanej firmie przydzielamy dedykowanego opiekuna, który jest w stałym kontakcie z kierownikami poszczególnych działów;
 • kontrolujemy zwolnienia lekarskie pracowników tymczasowych oraz ściśle współpracujemy z ZUS;
 • zapewniamy ciągłość zatrudnienia – w przypadku absencji pracownika gwarantujemy zastępstwa;
 • przejmujemy odpowiedzialność związaną z prawnym dopuszczeniem kandydata do objęcia danej posady. Leasingowani przez nas pracownicy, już od pierwszego dnia obecności w przedsiębiorstwie, są gotowi do rozpoczęcia pracy.
 
Giełda pracy